Over onze stichting

Over Ons

helmer3

De Stichting Huurdersbelang Ons Huis is in 2013 opgericht nadat verschillende Bewonerscommissies de behoefte hadden een meer onafhankelijke positie in te nemen t.o.v. de Wooncorporatie Ons Huis. E.e.a. werd veroorzaakt doordat men zich onvoldoende gehoord voelde in de toen bestaande overlegstructuur en door de wetenschap dat er nieuwe wetgeving op stapel stond die de huurders meer invloed gaf.
Ook het landelijke neo-liberale beleid (verhuurderheffing) dat er op gericht was de sociale woningbouw om zeep te helpen en de forse huurverhogingen die dit met zich meebracht waren mede aanleiding tot oprichting van de SHOH. Als laatste dient vermeld te worden dat de inkomensafhankelijke huurverhoging die 3 jaar heeft plaatsgevonden wel gezorgd heeft voor schever huur betalen bij de zelfde woonkwaliteit maar niet voor minder scheefwonen.

Kennis en Kunde

Stchting Huurdersbelangen Ons Huis (SHOH) is aangesloten bij de Woonbond De woonbond zorgt voor ondersteuning op alle vlakken die met het huren te maken heeft zoals huurstijgingen, beschikbaarheid, woonomgeving, energie, enz. U kunt ook op persoonlijke titel lid worden van de Woonbond.
De bestuursleden van SHOH vergroten hun kennis door regelmatig scholing te volgen en zich te verdiepen in beschikbare literatuur.

Overleg

SHOH heeft op regelmatige basis overleg met de wooncorporatie Ons Huis. Daarin leveren wij een bijdrage in de totstandkoming van het beleid en de vertaling daarvan in bijvoorbeeld huurverhogingen, sloopplannen, nieuwbouw en renovaties.
Ook overlegt SHOH met de huurdersvertegenwoordiging van de andere Enschedese wooncorporaties de Woonplaats en Domijn. Hier stemmen wij onze ideeën en plannen op elkaar af om een zo eenduidig mogelijk signaal af te geven aan de corporaties maar ook aan de Gemeente.
De gemeente heeft een plan waarin haar Woonvisie is vastgelegd. Zij maakt jaarlijks prestatieafspraken met de wooncorporaties. Ook daarin leveren wij een bijdrage die er op gericht is alle huurdersbelangen goed tot zijn recht te laten komen.
Naast ons intern overleg, is er 2 x per jaar een overleg met onze achterban (Raad van Advies) waar wij ons verantwoorden en afspraken maken over waar we ons de komende tijd opgaan richten.

Motivatie

oost2

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die veel vrije tijd stoppen in de belangenbehartiging van onze doelgroep de 'huurders van corporaties'. Wij hebben behoefte aan ondersteuning door de achterban. Dit kan door u als bewonerscommissie aan te sluiten bij onze stichting. Ook hebben wij bestuurders nodig die, zich net als wij, in willen zetten voor een belangrijke zaak. Zeker vrouwen en jongeren zijn van harte welkom. Onze slogan is dan ook huren doen we samen!

SHOH op social media

nog niet functioneel.

zuid4
© 2015 shoh website algemene voorwaarden links