Nieuws

Nieuws

achtergrond

Bron:Woonbond
Rechter: Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om gluurverhoging.
Ga naar de site van de Woonbond en kijk of dat voor u ook mogelijk is. Ps. de Overheid is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter.
Inbreng HO,s
De gezamelijke huurdersorganisaties hebben zich sterk gemaakt voor betaalbaarheid en beschikbaarheid. Daarnaast hebben zij zich nadrukkelijk uitgeproken voor verdergaande afspraken rond duurzaamheid. Onze inbreng is goed verwoordt in de gemaakte afspraken wat ons heeft doen besluiten de prestatieafspraken voor 2017 mede te ondertekenen.
Vervolg
De Prestatieafspraken worden ieder jaar geëvalueerd en vanaf nu worden er jaarlijks nieuwe afspraken gemaakt waarin de Huurdersorgansaties, de Gemeente Enschede en de Corporaties blijven samenwerken.

Brief aan alle huurders

Enschede januari 2017..
Geachte huurder(s), Binnenkort wordt de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld. U krijgt hiervan bericht.
In sommige gevallen kan het belangrijk zijn dat bezwaar wordt gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde.
Ga naar de site van de Woonbond om te zien of het voor u ook interessant is om bezwaar te maken.

Sociale huurprijs enorm gestegen onder huidig kabinet

Bron: Woonbond februari 2017
Het door Kabinet Rutte II gevoerde huurbeleid heeft tot enorme problemen geleid in de sociale huursector, blijkt uit een analyse die de Woonbond vandaag publiceert. Onder druk van de verhuurderheffing, een heffing oplopend tot ruim 2 miljard euro per jaar die sociale verhuurders aan het Rijk moeten afdragen, zijn de huurprijzen in de sociale sector enorm gestegen en is het aanbod van betaalbare huurwoningen gekelderd. Om de verhuurderheffing te kunnen betalen hebben verhuurders vanaf 2013 veel hogere huurverhogingen kunnen doorvoeren. Voor het aantreden van Rutte II in 2012 lag de prijs voor een sociale huurwoning gemiddeld op €457,-. In 2016 ligt dit gemiddelde op €525,-, een gemiddelde stijging van €68,- per maand en 816,- per jaar. Het aantal huurders met een huurprijs die te hoog is voor hun inkomen is inmiddels toegenomen van 13,1% naar 18,3% (528.000 huishoudens). Het aantal nieuw gebouwde woningen kelderde. Bouwden corporaties in 2010 nog bijna 30.000 woningen, in 2015 waren dit er nog maar 16.400. Tegelijkertijd zijn er wel veel sociale corporatiewoningen verdwenen door sloop, liberalisatie of verkoop. Tussen 2009 en 2015 zijn er 262.000 sociale corporatiewoningen verdwenen. ‘De verhuurderheffing is een ramp gebleken voor de sociale huursector, een nieuw kabinet moet een streep zetten door deze onrechtvaardige belasting voor sociale huurders,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Huurders kunnen de huur vaak amper opbrengen. De huurprijzen moeten omlaag, en er moet gebouwd worden om woningzoekenden aan een onderdak te helpen. Volgens Bram Klouwen, Directeur Adviesbureau Companen, is passend toewijzen een stap in de goede richting.
Maar het lost volgens hem niet de betaalbaarheidsproblemen van de meest kwetsbare huurders op, dit ondanks de huurtoeslag.
Vooral bij twee groepen blijven knelpunten bestaan.
Op de eerste plaats bij mensen met de allerlaagste inkomens. Er wordt te gemakkelijk van uitgegaan dat de huurtoeslag hun betaalbaarheidsproblemen compenseert en dat een huur rond de 600Euro dan wel op te brengen is. Maar voor deze kwetsbare groep blijft dit echt te veel geld.
Daarnaast zijn er de gezinnen met kinderen die (net) geen huurtoeslag ontvangen. Ook voor een groot deel van deze groep blijven de maandelijkse lasten te zwaar, zeker als ze een huur tegen de liberalisatiegrens van 700Euro moeten opbrengen.
Voor deze groepen zijn woningen met een huur van rond de 400Euro noodzakelijk en die zijn er veel te weinig. Door politieke partijen wordt verschillend tegen de verhuurderheffing aangekeken. Het is dan ook van belang dat u weet waarop u moet stemmen om dit een goede kant op te krijgen. Ga naar het tabblad Documenten waar u een link vindt naar de programma,s van de politieke partijen over de sociale woningbouw.

Huurverlaging na inkomensachteruitgang.

Bron: Ministerie BZ en KR februari 2017.
Bent u geconfronteerd geweest met een inkomensafhankelijke huurverhoging? Als dat het geval is en uw inkomen is inmiddels gedaald onder de grens van deze inkomensafhankelijke huurverhoging door bijvoorbeeld baanverlies of pensionering dan heeft u recht op huurverlaging. Lees hierover de brief van minister Blok aan de 2e kamer van februari op het tabblad documenten.
De huur kan worden verlaagd naar een niveau als ware er geen sprake geweest van de Ink.afh. verhoging. Dus was de reguliere huurverhoging bijvoorbeeld 2% en was uw vehoging 4% dan kan uw huur met 2% worden verlaagd.

SHOH op social media

Nog niet functioneel.

stoomblekerij
2015 shoh website algemene voorwaarden links