Stichting Huurdersbelang Ons Huis

Home

huurwon

Stichting Huurdersbelang Ons Huis is de belangenbehartiger van huurders van de wooncorporatie Ons Huis.
Bent u op zoek naar een woning ga dan naar de site van Ons Huis.
Wilt u ons wat laten weten stuur een bericht.

Wilt u lid worden van de Woonbond meldt u zich dan aan op haar website. De woonbond kan u van allerlei adviezen voorzien op het gebied van wonen. De woonbond vertegenwoordigt de belangen van alle Nederlandse huurders in overleg met de (landelijke) overheid en de branche vereniging van de wooncorporaties AEDES.

Heeft u een probleem dat u niet kunt oplossen met uw verhuurder dan kunt u dit voorleggen aan de Huurcommisie. Als zij u kunnen helpen dan doen zij een bindende uitspraak.

Woonlastenonderzoek

Stichting Huurdersbelang Ons Huis nodigt u van harte uit deel te nemen aan een onderzoek over de woonlasten in Enschede.
U krijgt een E-mail van ons waar een en ander wordt toegelicht. Via de in de mail opgenomen link kunt u deelnemen. Het is voor ons overleg met de Corporatie en Gemeente belangrijk te weten hoe betaalbaar uw woning (nog) is.
.

Leefbaarheid

akkerstraat

Niet alleen een goede behaaglijke woning is belangrijk maar ook de woonomgeving levert een bijdrage van het welbevinden van de Enschedese bewoners.
Corporaties hebben steeds minder geld te besteden aan deze zaken. Het is ook niet hun taak maar die van de Gemeente.
De gemeente wil/moet bezuiniging wat o.a. te zien is door het gevoerde maaibeleid en het ruimen van blad van bomen. Hierdoor ontstaan zelfs gevaarlijke situaties.De gezamenlijke huurdersvertegenwoordigerssorganisaties hebben hierover hun beklag gedaan bij de gemeente Enschede.


Energie

Het is goed te constateren dat ook de corporaties bezig zijn met het klimaat en werken aan beter geïsoleerde woningen die een lager energie verbruik hebben. Dat is ook goed voor ons huishoudboekje.
Wij vinden wel dat er meer nadruk moet komen te liggen bij de oudere woningen die het slechtst geïsoleerd zijn. Daar is de grootste winst te halen!
Nul-op de meter woningen bouwen is prima maar zeker oudere woningen moeten en kunnen beter.

SHOH op social media

nog niet functioneel.

magazijn
© 2015 shoh website algemene voorwaarden links